Albo Блог

Заварување-видови и најчести ризици од повреда

Заварување-видови и најчести ризици од повреда13.06.2022.

Заварувањето е процес на спојување на два или повеќе метали од ист или приближно ист хемиски состав.Со соединувањето се добива нераздвојна врска,се врши под дејство на топлина,со додавање (во некои случаи и без додавање) на дополнителен…

Водоотпорност или водоодбојност, во што е разликата?

Водоотпорност или водоодбојност, во што е разликата?09.06.2022.

Важно е да се знае разликата помеѓу водоодбојност и водоотпорност,зошто од тоа често зависи правилен избор на работни и заштитни чевли за одредено работно место.

Светски ден на безбедноста и здравје при работа 2022

Светски ден на безбедноста и здравје при работа 202228.04.2022.

Светскиот ден на безбедноста и здравје при работа кој се одбележува секој 28-ми Април промовира подигање на свеста кон спречување несреќи и повреди на работа,како и појавата на болести предизвикани од ризиците на работното место.Секоја…