UNDULATA

UNDULATA Fh

Шифра: R-FH0510

За информации околу цените на производите ве молиме контактирајте не на мејл или телефон.

Заштитни ракавици (за ТИГ заварување) изработени од мека козја кожа, шиени со кевларски конец. Манжетна од шпалт, должина 15 cm. Сертификат за заварување тип Б.
Величина 10
EN 388:2016 2132x
EN 407 41124x
EN 12477

ПРОИЗВОДИ ОД ИСТА КАТЕГОРИЈА